Idea

Lista ekspertów oceny wniosków RPO Województwa PodkarpackiegoUchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 162/3350/16 z dnia 31.03.2016 roku została przyjęta lista kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Jednym z ekspertów w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej jest prezes IDEA.

Pełna lista ekspertów dostępna jest tutaj.