Idea
2012-09-01

Analizy, ekspertyzy i dokumenty strategiczne

Rzetelna i kompletna informacja jest kluczem do podejmowania właściwych dzialań przez... więcej
2012-09-01

Networking i B2B

We współczesnym świecie wygrywają ci, którzy umieją współpracować... więcej
2012-09-01

Zarządzanie odpadami

Wraz z postępem cywilizacyjnym rośnie też ilość odpadów wytwarzanych przez... więcej
2012-09-01

Optymalizacja kosztów energii

Koszty energii stanowią coraz większą pozycję w budżetach zarówno... więcej
2012-09-01

Planowanie energetyczne

Planowanie energetyczne może się stać dla samorządów jednym z kluczowych... więcej
2012-09-01

Biznes plany i studia wykonalności

Większość przedsięwzięć biznesowych wymaga odpowiedniego planu opartego o rzetelną... więcej
2012-09-01

Wyszukiwanie źródeł finansowania

Wielu osobom zewnętrzne finansowanie kojarzy się wyłącznie ze środkami unijnymi. To... więcej
2012-09-03

Szkolenia, warsztaty, spotkania moderowane

Wysoką jakość naszej oferty szkoleniowej jest zagwarantowana przez wieloletnie... więcej