Idea

Portal "Chrońmy Klimat"


http://www.chronmyklimat.pl/

Poświęcony szeroko rozumianej tematyce ochrony klimatu, w tym odnawialnym źródłom energii i efektywności energetycznej oraz innym ważkim tematom portal prowadzony przez Instytut na rzecz Ekorozwoju