Idea

Urząd Regulacji Energetyki


http://www.ure.gov.pl/

Strona państwowego regulatora sektora energetycznego z wieloma przydatnymi informacjami zarówno dla odbiorców energii jak i dla firm/osób zamierzających wytwarzać energię ze źródeł odnawialnych.